arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

V&VN Pijnverpleegkundigen wil door middel van haar activiteiten bijdragen aan optimale pijnbestrijding binnen de patiëntenzorg. Essentieel is de ontwikkeling en verankering van de verpleegkundige als kerndiscipline binnen de gezondheidszorg. Om dit te bereiken is ontwikkeling van verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek en continue aandacht voor kwaliteit van zorg belangrijk. Het verzorgen van onderwijs is hierbij onmisbaar. Hieronder leest u meer algemene informatie met betrekking tot het 2-jaarlijkse verenigingscongres. 

Locatie

De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede
0318-750300
ReeHorst

Doelgroep

Pijnverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, anesthesiemedewerkers, sedatie-anesthesiemedewerkers, verpleegkundigen acute pijnservices en onderzoekers en verpleegkundigen in Nederland en België, die zich bezighouden met acute pijn, chronische pijn, oncologische pijn en/of pijn bij kinderen

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij/ is toegekend door:
•  Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM) met 7 punten
•  Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register met 6 punten
•  Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals met 6 punten
•  Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)