arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

Onderstaand vindt u het programma van het 9e V&VN Pijncongres. Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. Inschrijving van voor het parallelprogramma geschiedt op basis van voorinschrijving. 

dinsdag 08 sep

Programma V&VN Pijncongres 2020

08:30

Registratie + opening beursvloer

09:15

Opening

Rianne van Boekel, voorzitter V&VN Pijnverpleegkundigen

09:30

PA!N - Pijn Alliantie in Nederland

Martin Blomenkamp, pijnverpleegkundige, lid algemeen bestuur PA!N & Kim Wabeke, pijnverpleegkundige, lid algemeen bestuur PA!N

09:45

KEY-NOTE Lecture

Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam

10:30

Opioïden

Albert Dahan, hoogleraar anesthesiologie, LUMC

11:00

Pauze

11:30

Verslaving

Loes Hanck, verslavingsarts, KNMG Arkin, Jellinek

Samenvatting lezing
Er is de laatste tijd veel media aandacht uitgegaan naar opioïde pijnstillers en de problemen die daardoor veroorzaakt worden waaronder verslaving. In deze presentatie zal worden besproken hoe opioïde pijnstiller gebruik tot een verslaving kan leiden. Daarnaast zal worden besproken hoe je mensen met een kwetsbaarheid voor verslaving kunt herkennen en hoe deze patiënten het beste begeleid kunnen worden.

Loes Hanck is verslavingsarts KNMG bij Arkin Jellinek en praktijkopleider voor verslavingsartsen en stage opleider voor huisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten in opleiding.

Ze is sinds 2002 werkzaam in de verslavingszorg op diverse afdelingen binnen verschillende instellingen in Noord Holland en heeft een ruime ervaring met de behandeling van opioïdeafhankelijkheid. Naast het werk als verslavingsarts en opleider geeft ze diverse scholingen aan studenten en collega’s zowel binnen als buiten de verslavingszorg.

12:00

Oncologie / palliatief / scen arts

Cees Robers, anesthesioloog-pijnspecialist, ZiekenhuisGroep Twente

Cees Robbers

anesthesioloog-pijnspecialist, Ziekenhuisgroep Twente

Geselecteerde mondelinge presentaties

12:30

O1.1 BAM - Bewust gebruik, Afbouwen en Monitoren van Oxycodon bij postoperatieve patiënten bij ontslag naar de thuissituatie.

Thérèse Fokkens-Freeke, Alrijne ziekenhuis

12:40

O1.2 Een eerste stap richting stepped care voor mensen met chronische pijn; Bruggen slaan tussen de eerste en de tweede lijn

Mariska Bruijnes, Ziekenhuis Gelderse Vallei

12:50

O1.3 A qualitative exploration of the views of patients suffering from Failed Back Surgery Syndrome, on their health and ability to adapt and self-manage their pain

Tanja Hamm-Faber, Albert Schweitzer Ziekenhuis

13:00

Lunchpauze

Workshopronde 1 - 45 minuten workshops

13:45

WS1: Pijn bij diepe dementie: Integrative Nursing & Complementaire Zorg

Madelaine Kerkhof, complementair zorgspecialist, Levensboom

Samenvatting workshop 
Pijn bij mensen met (diepe) dementie kan een van de oorzaken zijn van onrust, agitatie en agressie. Pijn bij deze groep patiënten wordt vaak onderschat en blijft in veel gevallen onderbehandeld.  Wanneer pijn bij dementie met de daarvoor geschikte meetschalen beter in kaart wordt gebracht kan de juiste zorg ingezet worden. Dat kan medicamenteus zijn, maar ook is er een belangrijke rol weggelegd voor integratieve zorg middels complementaire zorg. Het werken met technieken als Massage, AquaZorg (warmte en koude), AromaZorg en andere modaliteiten is enorm waardevol gebleken als aanvulling op de zorg, die minder tijdrovend of complex is dan vaak wordt gedacht. In deze workshop geeft Madeleine Kerkhof van Kicozo je een beeld van de mogelijkheden.

 

silhouette-vrouw

Madeleine Kerkhof

Kicozo

13:45

WS2: Het PPEP4ALL-PIJN, sterk je brein …. van lijdend naar leidend!

Noëlle Kamminga, PhD Neurologie & GZ psycholoog, MUMC+

Samenvatting workshop
In het complexe samenspel van bio psychosociale factoren die een invloed zijn op pijn en pijn beleving geeft het PPEP4ALL-PIJN (Patiënt en Partner Educatie Programma voor ALLe chronische –PIJN- patiënten), de patiënt en mantelzorger zelfmanagement technieken om je brein te sterken tegen pijn. De patiënt en mantelzorgers krijgen handvatten om meer regie te kunnen nemen – van lijdend naar leidend – om zodoende hun kwaliteit van leven te kunnen verbeteren. Het PPEP4ALL is ‘evidence based’ en ‘value based health care’. De E-health versie is NeLL compatible. Het PPEP4ALL-PIJN sluit daarbij als behandeloptie naadloos aan bij de nieuwe definitie van gezondheid: Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen. In deze workshop zal de inhoud en meerwaarde van het PPEP4ALL-programma worden belicht. We zullen de E-Health versie tonen en laten zien hoe u als verpleegkundige deze behandeling  in uw setting kunt gaan toepassen.

silhouette-vrouw

Noelle Kamminga

hD Neurologie & GZ psycholoog, MUMC+

13:45

WS3: Professionalisering pijnconsulent eerstelijnszorg; dagelijkse praktijk van de pijnconsulent als ZZP’er

Cindy Mastenbroek, verpleegkundig pijnconsulent, Pijnzorg Actief

Samenvatting workshop
Pijnconsulent zijn vraagt om een pioniersrol met ambities, een innovatieve en ondernemende instelling en veel nieuwsgierigheid. Behandeling van chronische pijn in de eerste lijn biedt veel dynamiek, met mooie ontwikkelingen in behandelopties. Dit geeft ontzettend veel plezier en uitdaging.

Chronische pijn vormt een groot gezondheidsprobleem. Uit onderzoek blijkt chronische pijn bij 1 op de 5 volwassenen in Nederland voor te komen. Van deze mensen blijkt 54% niet normaal te kunnen functioneren. Chronische pijn zorgt voor beperkingen in het dagelijks leven, onder andere bij fysieke en sociale activiteiten. Het vergroot de kans op psychopathologie en ziekteverzuim.

Naast de impact van chronische pijn op de kwaliteit van leven van de betreffende persoon, heeft het ook een maatschappelijke impact. Om de persoonlijke en maatschappelijke impact van chronische pijn te verminderen wordt er veel onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende behandelinterventies bij chronische pijn in de eerstelijnszorg. In de dagelijkse praktijk is de zoektocht naar de juiste behandeling bij chronische pijnklachten te bemerken. Patiënten met hun persoonlijke pijnklachten hebben vaak al verschillende specialisten en behandelaren bezocht, die zich elk binnen hun eigen specialisme uitlaten over de pijnklachten. De integratie tussen lichamelijke, psychische en sociale aspecten van het functioneren wordt vaak gemist.

Adviezen van deze verschillende specialisten en behandelaren kunnen echter wel bijdragen aan het ontstaan of voortduren van disfunctionele pijncognities. 80% van de pijnpatiënten voelt zichzelf onvoldoende of inadequaat behandeld. Chronische pijn komt veel voor en vormt een grote uitdaging voor patiënten, behandelaars en de samenleving.

Helaas blijkt vaak dat na jarenlange zoektochten om van de pijn af te komen nog forse problematiek resteert en dat veel patiënten, als gevolg van een combinatie van medische, psychische en sociale factoren, niet voldoende in staat zijn een blijvende balans te vinden en te behouden in hun lijf, geest en leven. Hoe kunnen we als verpleegkundig pijnconsulent in de eerste lijn de zorg voor de chronische pijnpatiënt zo effectief en duurzaam mogelijk maken?

Cindy Mastenbroek is verpleegkundig pijnconsulent en heeft ruim acht jaar ervaring in deze functie. Daarnaast heeft ze meer dan 25 jaar ervaring in de verpleging als HBO-verpleegkundige. Haar passie ligt in het behandelen van mensen met chronische pijn en aanverwante problematieken, die om welke reden dan ook vast zijn komen te lopen. Daarnaast wil ze graag haar eigen visie aan andere mensen overbrengen. Haar specialisatie is op het gebied van chronische pijn. Hiervoor heeft zij een HBO opleiding pijnconsulent gevolgd. Deze opleiding is goed te combineren als ACT-therapeut/ trainer.

13:45

WS4: Invasieve technieken en hun plaats bij oncologische pijnbehandelingen

Paul Zomers, anesthesioloog, Bravis ziekenhuis

Samenvatting workshop 
Besproken worden de diagnostiek van pijnklachten, op grond van anamnese, ziekte geschiedenis en lichamelijk onderzoek en beeldvormend onderzoek.

Daarna het opzetten van een behandelplan. Dit behandelplan wordt mede bepaald door andere behandelingen die eventueel nog mogelijk zijn.

Afwegingen moeten worden gemaakt tussen ziekte gerichte behandelingen gericht op de pijn, zoals chemotherapie, operatie en radiotherapie. Symptoom gerichte behandeling voor de pijn kan bestaan uit medicatie en invasieve techieken. Van de laatste worden besproken altenatieve technieken voor medicatie toediening zoals spinaal catheter en blokkade technieken zoals infiltraties met steroiden of destructieve technieken zoals splanchnicus en coeliacus blokkade, lower end blok en chordotomie.

Aan het eind van de workshop kan de deelnemer kennis hebben van de beschikbare behandelingen, de indicatie stelling en de juiste tijd in het behandelplan om deze toe te passen.

 

Paul Zomers

Paul Zomers

anesthesioloog, Bravis ziekenhuis

13:45

WS5: Oncologie / palliatief / scen arts

Cees Robers, anesthesioloog-pijnspecialist, ZiekenhuisGroep Twente

13:45

WS6: Seksualiteit

Peter Leusink, huisarts, seksuoloog en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Seksuologie, Praktijk de Huisarts

Samenvatting workshop 
In deze workshop over seksualiteit bespreek ik hoe de aanwezigheid van chronische pijn de seksuele relatie kan beïnvloeden. Vooronderstellingen over ‘hoe seks werkt’ worden daarbij uitgedaagd en de complexiteit van seksualiteit aan de hand van het biopsychosociale model wordt benoemd. Oplossingen die behulpzaam zouden kunnen zijn worden besproken met aandacht voor genderverschillen en individueel aanpassingsvermogen waarbij de relationele context nodig is voor een duurzame verandering. Seksualiteit blijkt geen statisch fenomeen te zijn en kan ook voor mensen met chronische pijn een bron van plezier zijn. De rol van de hulpverlener is om dit bespreekbaar te maken en hierover uitleg te geven.

Peter Leusink is huisarts, seksuoloog, hoofddocent van de RINO-opleiding Consulent seksuele gezondheid en voorzitter van de Expertgroep seksuele gezondheid van het Nederlands Huisartsengenootschap. Hij is mede-eindredacteur van het Handboek Seksuele gezondheid en van het boek Seksuele disfuncties, Diagnostiek en behandeling.

13:45

WS7: ReAttach – nieuwe mogelijkheden voor verpleegkundigen

Corry Heesterbeek, ReAttach therapeut, ReAttach, neurorevalidatie

Chronische pijn is een complex, multifactorieel probleem. In de afgelopen jaren is er toenemende kennis en aandacht voor de rol die de hersenen spelen binnen dit proces. Dat maakt de problematiek niet minder complex. Integendeel, we zien dat er sprake is van symptomen die elkaar overlappen en die de mens die het betreft in diens geheel aangaat. Meestal gaat chronische pijn gepaard met psychische spanning, depressieve gevoelens en angst. Vanuit de huidige inzichten op het gebied van chronische pijn weten we dat we een prikkel pas als pijn ervaren wanneer ons brein het idee heeft dat er gevaar dreigt. Overtuigingen, spanningen, traumatische ervaringen en sociale problemen hebben invloed op het beleven van chronische pijn. Sinds 2010 is ReAttach binnen de zorg voor mensen met chronische pijnklachten sterk in opkomst. ReAttach is een biopsychosociale, trans-diagnostische methode die multidisciplinair wordt toegepast door psychologen, paramedici én verpleegkundigen. ReAttach is een rustige, milde methode die zich richt op een verbetering van de stress- en emotieregulatie en het leren van nieuwe vaardigheden. De methode is gericht op een actieve coping, en wordt vaak toegepast bij mensen met chronische pijnklachten. Dankzij deze interventie daalt de psychische stress en zijn mensen beter in staat hun pijnklachten te reguleren. De pijn beheerst hen niet meer, maar mensen krijgen zelf invloed op hun problematiek. In de handen van een verpleegkundige is ReAttach een prachtig instrument, waarmee binnen korte tijd positieve resultaten kunnen worden gerealiseerd.

Meer informatie over ReAttach is te vinden op: www.reattach-neurorevalidatie.com

Corry Heesterbeek heeft gedurende 35 jaar gewerkt als fysiotherapeut. Aanvankelijk heeft zij vijf jaar gewerkt met mensen met een meervoudige beperking. In de jaren daarna werkte Corry binnen de (psycho)geriatrie (2e lijn), waarbij zij zich specialiseerde in neurorevalidatie en oncologie. Hierna heeft zij nog enkele jaren gewerkt in een eerstelijnspraktijk, waar ze zich ontwikkelde in het behandelen van mensen met psychosomatische problematiek ( SOLK / FNS )

 

Workshop ronde 1 - Verdiepende workshops 90 minuten

Indien u deelneemt aan een verdiepende workshop kunt u maar één workshop bijwonen.

13:45

WS8: Coachen met ACT (Acceptatie en Commitment Therapie) bij chronisch pijn

Jenny Blaauwbroek, trainer / coach, Bamboe-ACT

Samenvatting workshop 
Mensen die chronische pijn hebben zijn vaak een groot deel van hun tijd bezig met het proberen te bestrijden van de fysieke pijn. Daarbij ervaren ze ook een grote hoeveelheid herinneringen, associaties, voorspellingen en gedragingen die te maken hebben met hun pijn en deze proberen ze vaak te vermijden of te controleren.

In deze workshop gaan we niet de strijd aan met de daadwerkelijke pijn maar leer je hoe je er anders mee om kan gaan. Het gevecht tegen de pijn kan een waardevol leven in de weg staan. We gaan met de processen van ACT kijken hoe je die strijd kan loslaten om komen tot meer acceptatie. We gaan kijken naar alle gedachten die opkomen rond de pijn zonder ernaar te handelen. In het hier en nu en vanuit een ander perspectief gaan we kijken naar de dingen die het leven waardevol maken en hoe je invulling kan geven aan die waarden.

We gaan een aantal oefeningen zelf doen om zo te ervaren wat het effect ervan is.

ACT is een relatief nieuwe vorm gedragstherapie die als doel heeft het bevorderen van de veerkracht en het ervaren van een zinvol leven. ACT gaat ervan uit dat pijn bij het leven hoort en dat je door dat te accepteren ruimte krijgt om dat te doen wat daadwerkelijk belangrijk is.

Jenny Blaauwbroek is sinds 2009 is bezig met ACT en heeft verschillende trainingen ACT gedaan. Ook heeft ze vele workshops gevolgd bij o.a. de grondleggers van ACT, Steven Hayes en Kelly Wilson, en ook Peter Heuts en Karlijn Schreurs over ACT en chronische pijn. Ze bezoekt met veel plezier de jaarlijkse wereldconferentie om weer helemaal op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

Ze is eigenaar van bureau Bamboe-ACT waar ze coaching, trainingen, workshops, presentaties en opleiding ACT geeft aan coaches, POH-GGZ, oedeemtherapeuten en andere hulpverleners.

 

13:45

WS9: Farmacologie

Hans-Peter Bootsma, ziekenhuisapotheker, ziekenhuis Gelderse Vallei & Han de Graaff, anesthesioloog / pijnspecialist, Maasstad ziekenhuis

Samenvatting workshop 
Tijdens deze workshop passeren op interactieve wijze een aantal actuele onderwerpen de revue. De deelnemers zal gevraagd worden met hun telefoon in te loggen op ‘Kahoot’ en zo hun stem te laten horen. De workshop is in 3 hoofdthema’s opgedeeld, namelijk:

  • Analgetica: oud & nieuw. Hier wordt aandacht besteed aan de relatief nieuwe medicijnen binnen de pijngeneeskunde: tapentadol, capsaïcine (pleister) en naloxegol. Maar ook komen langer bestaande medicijnen aan bod die in de praktijk altijd lastig blijken met doseren (denk aan methadon, hydromorfon, cannabis en metamizol).
  • Juridische aspecten. Hoe lang mag je geen auto besturen met een nieuw medicijn? Mag je je opioïd meenemen naar het buitenland? Wordt cannabis vergoed? Lastige vragen waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Vind tijdens deze workshop uit hoe het echt zit.
  • Opiatencrisis en overdosering. De laatste jaren niet te missen in het nieuws: de opiatencrisis in de VS die (mogelijk) ook bij ons op de stoep staat. De deelnemers van de workshop worden uitgenodigd om hun strategie te delen die het voorschrijven van opioïden beperkt. Aan de hand van een aantal indrukwekkende casus worden de effecten van overdosering besproken.

Han de Graaff (34) is sinds 2018 werkzaam in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam als anesthesioloog/pijnspecialist. Hiervoor heeft hij gewerkt in het Erasmus MC, waar hij ook zijn opleiding heeft gevolgd. Binnen de pijngeneeskunde heeft Han een brede interesse, zowel in de niet-oncologische als in de oncologische pijnbestrijding. De afdeling Pijngeneeskunde in het Maasstad Ziekenhuis is een grote afdeling waar alle facetten aan bod komen.
Privé woont Han samen met zijn vriendin in Rotterdam en in zijn vrije tijd gaat hij graag sporten.

silhouette-man

Han-Peter Bootsma

ziekenhuisapotheker, ziekenhuis Gelderse Vallei

13:45

WS10: Jij en de ander: botsende waarden en normen - over beleving van pijn in een multiculturele zorg

Henry Wolterink & Hafsa Abdeljalil, geestelijk verzorgers, Maasstad ziekenhuis

Jij en de ander: botsende waarden en normen
Over beleving van pijn in een multiculturele zorg

Pijn wordt in verschillende culturen ook heel verschillend beleefd. In jouw beeld van zorgen voor een ander kun je daar behoorlijk tegen aan lopen.

In deze workshop willen we daar samen over praten. Bewustwording over en weer is misschien wel belangrijker dan meteen ‘sluitende oplossingen’ vinden. Het programma van deze workshop ziet er als volgt uit:

  • Inventarisatie van jullie vragen op dit punt;
  • Interactieve bespreking van een concrete casus;
  • Afsluitende informatie en tips.
silhouette-man

Henry Wolterink

geestelijk verzorgers Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

silhouette-man

Hafsa Abdeljalil

geestelijk verzorgers Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

13:45

WS11: Virtual Reality pijnvrij

Floris van der Breggen, directeur SyncVR & Louis Zantema, founder, Reducept

Samenvatting workshop
Tijdens de workshop Virtueel Pijnvrij krijg je de kans om te ervaren hoe de behandeling van pijn er in de toekomst uit zal zien. Virtual reality is een van de technieken die in groeiende mate wordt gebruikt als effectieve pijnbehandeling. Louis Zantema (Reducept) en Floris van der Breggen (SyncVR Medical) geven bij deze actieve workshop inzicht in hoe VR bij zowel acute als chronische pijnklachten ingezet kan worden.”

Louis Zantema, fouder Reducept 
Innovatieve digitale therapieën ontwikkelen, samen met patiënten, om chronische pijnklachten voor miljoenen mensen wereldwijd beter te behandelen. Dat is mijn ambitie. Om dit mogelijk te maken ben ik naast GZ-psycholoog daarom ook ondernemer. Als ondernemer gebruik ik mijn kennis en praktijkervaring om nieuwe digitale therapieën te ontwerpen, waarbij ons belangrijkste project Reducept betreft. Een VR therapie voor chronische pijnklachten.

silhouette-man

Floris van der Breggen

directeur SyncVR

14:30

Wisseltijd

Workshopronde 2 - herhaling 45 minuten workshops

14:35

WS1: Pijn bij diepe dementie: Integrative Nursing & Complementaire Zorg

14:35

WS2: Het PPEP4ALL-PIJN, sterk je brein …. van lijdend naar leidend!

14:35

WS3: Professionalisering pijnconsulent eerstelijnszorg; dagelijkse praktijk van de pijnconsulent als ZZP’er

14:35

WS4: Invasieve technieken en hun plaats bij oncologische pijnbehandelingen

14:35

WS5: Oncologie / palliatief / scen arts

14:35

WS6: Seksualiteit

14:35

WS7: ReAttach – nieuwe mogelijkheden voor verpleegkundigen

15:20

Pauze

15:45

Hoe we het placebo effecten optimaal kunnen inzetten in de klinische praktijk

Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden

Samenvatting lezing
Van veel reguliere behandelingen weten we niet wat de werkzame ingrediënten zijn. Zo kan het effect van een placebopil even groot zijn als bijvoorbeeld een antidepressivum of een pijnstiller.  De effecten van veel behandelingen in de gezondheidszorg worden dan ook voor een deel verklaard door andere factoren dan het middel of de behandeling zelf. Voorbeelden voor deze factoren zijn het vertrouwen dat de behandelaar uitstraalt, de verwachting die iemand ten aanzien van een behandeling heeft en eerdere ervaringen die iemand heeft met behandelingen. Al deze factoren kunnen invloed hebben op behandeluitkomsten. Met deze bevindingen wordt in de reguliere gezondheidszorg echter nog nauwelijks rekening gehouden. Dit terwijl we met behulp van deze kennis de behandelingen zouden kunnen optimaliseren en tegelijkertijd mogelijke nadelige gevolgen van behandelingen (zoals risico’s of bijwerkingen) zouden kunnen verminderen. Mensen vragen ook in toenemende mate om een actieve deelname in de beslissingen over hun behandelingen en willen hier zo veel mogelijk zelf aan bijdragen. Ook hier wordt momenteel nog nauwelijks gebruik van gemaakt, terwijl de zorgkosten en de zorgvraag toenemen. In deze lezing zal de rol van deze factoren voor gezondheid en ziekte, zoals die bij het placebo effect een rol spelen, worden behandeld. Hierbij zal ook vooral aandacht worden besteed aan de mogelijkheid om via psychologische processen direct lichamelijke processen, zoals het immuunsysteem, te beïnvloeden. Tevens wordt een inkijk gegeven welke innovatieve behandelingen hiervoor momenteel ontwikkeld worden. Hiermee kan deze kennis worden vertaald  naar toepassingen voor de reguliere gezondheidszorg.

Andrea Evers is hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en hoofd van de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie. Ze promoveerde in 2003 aan de Radboud Universiteit (cum laude). In 2011 werd ze benoemd als hoogleraar psychobiologie van somatische aandoeningen aan de Radboud Universiteit en in 2013 werd ze hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. Ze ontving verschillende pretentieuze onderzoekssubsidies van de Nederlandse vereniging voor wetenschappelijk onderzoek NWO (bijv. Veni, Vidi, Vici) en de Europese Research Council (bijv. ERC Consolidator Grant). Ze is tevens als klinisch psycholoog BIG en cognitief gedagstherapeut (VGCT) werkzaam in het Leids Universitair Behandelcentrum (LUBEC). In 2019 werd ze gekozen als lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en ontving ze de Stevinpremie, de hoogste erkenning in Nederland voor wetenschappelijk onderzoek met maatschappelijke impact. Ze publiceerde meer dan 200 internationale artikelen over haar onderzoekslijn.

 

 

 

16:15

Zorg in de laatste levensfase

Sander de Hosson, longarts, Wilhelmina ziekenhuis Assen

Sander de Hosson zal tijdens zijn plenaire lezing ingaan om de palliatieve zorg in de laatste fase van het leven. Hierbij is er ook aandacht voor het belang van compassie en de zorg voor de zorgverlener. Sander de Hosson is longarts en gespecialiseerd in palliatieve zorg. Hij schrijft columns over zijn werk voor Dagblad van het Noorden, Medisch Contact en Nursing. In 2018 verscheen zijn bundel Slotcouplet over zijn ervaringen binnen de palliatieve zorg.

 

Sander de Hosson

Sander de Hosson

Longarts, Wilhelmina ziekenhuis Assen

17:00

Afsluiting