arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

Onderstaand vindt u het programma van het 9e V&VN Pijncongres.  Inschrijving van voor het parallelprogramma geschiedt op basis van voorinschrijving. 

dinsdag 16 apr

Programma V&VN Pijncongres 2024

08:30

Registratie + opening beursvloer

09:15

Opening

Manon Immerzeel, voorzitter V&VN Pijnverpleegkundigen

09:20

Expertisegebied van de pijnverpleegkundige in Nederland en over de grens

Rianne van Boekel, Universitair docent, Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde, Radboudumc

Samenvatting
In deze lezing wordt een beeld geschetst over het expertisegebied van de pijnverpleegkundige in Nederland en hoe dit tot stand gekomen is, samen met het deskundigheidsgebied pijnverpleegkunde. Daarnaast wordt ingegaan op ontwikkelingen op Europees gebied ten aanzien van het Europese curriculum voor pijnverpleegkundigen teneinde een uniforme standaard van deskundigheid en werkzaamheden te bewerkstelligen.

Bio
Regina (Rianne) L.M. van Boekel RN, PhD is een ervaren (IC)verpleegkundige, docent, epidemioloog en onderzoeker die in het jaar 2017 promoveerde aan de Radboud Universiteit, Nederland.

Zij is werkzaam als senior onderzoeker bij het Lectoraat Acute en Intensieve Zorg van het Kenniscentrum Duurzame Gezondheidszorg, Academie Gezondheid en Vitaliteit van de HAN.
Daarnaast werkt Rianne als universitair docent en zorgmanager bij de afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde van het Radboud universitair medisch centrum in Nederland. Haar onderzoek richt zich op acute postoperatieve pijnbehandeling, predictie en beoordeling van pijn. Zij beoogt als zorgmanager onderzoek en verpleegkundig leiderschap dichter bij de werkvloer te brengen.

Ter ondersteuning van de ontwikkeling van pijnverpleegkundig consulenten was Rianne van 2015-2021 voorzitter van de V&VN Pijnverpleegkundigen. In deze vereniging begeleidde zij de oprichting van het expertisegebied Pijnverpleegkunde, alsmede het domein Pijnverpleegkunde in het Kwaliteitsregister voor Verpleegkundigen. Ook werkte ze actief samen met Europese collega’s aan de ontwikkeling van het Core curriculum voor het Europese diploma Pain Nursing, dat in 2019 is gepubliceerd.
Ook was zij voorzitter van de multidisciplinaire werkgroep die de kwaliteitsindicator Ziekenhuisbreed Pijnmanagement opstelde in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Ook was zij bestuurslid van de Dutch Pain Society en Pain Alliance in Nederland (P.A.I.N.). Zij is voorzitter van de SIG Acute Pain van de International Association for the Study of Pain (IASP).

Zij won diverse persoonlijke beurzen en prijzen en is lid van diverse (inter)nationale wetenschappelijke (advies)commissies.

Rianne van Boekel

10:00

Nieuwe richtlijn Postoperatieve pijn

Sandra van den Heuvel, Zorgmanager, Pijnonderzoeker, Radboudumc, Nijmegen

10:30

Pauze

11:00

Verslaving en het brein, met een link naar opiaat afhankelijkheid

David Herdes, manager zorg, verslavingsarts KNMG (MIAM), Antes

12:00

Algemene vergadering V&VN Pijnverpleegkundigen (enkel leden)

12:30

Lunchpauze + bezichtigen posters en bezoeken expositie

Workshops ronde 1

13:30

W1: Pijnblok bij heupfractuur met conservatief beleid

Elle van Dijk, physician assistant, Bernhoven

Samenvatting
Een pericapsulaire zenuwgroep (PENG) blokkade is een behandeling die we toepassen als pijnstilling voor een gebroken heup. Bij een conservatief beleid wordt dit gedaan door middel van neurolyse. Ik neem jullie mee naar de implementie en resultaten hiervan binnen Bernhoven.

Bio
Werkzaam als PA Pijngeneeskunde in Bernhoven. Betrokken bij de zorg voor chronische en oncologische pijnpatiënten, echogeleide pijnbehandelingen en vakgroep overstijgende pijnzaken, zoals het vormgeven van transitionele pijnservice.

Elle van Dijk

13:30

W2: Farmacologie: meer aandacht voor specifieke pijnmedicatie bij acute – en chronische pijn Lidocaine, Ketamine, Clonidine, Magnesium

Lisette Verbrugge, anesthesioloog, intensivist, Maasstad ziekenhuis, Rotterdam & Karlinda Hartjes, ziekenhuis apotheker, Maasstadziekenhuis, Rotterdam

13:30

W3: Verdieping Opioïd receptor (vb invloed opioId op het brein)

Michel Terheggen, anesthesioloog, pijnspecialist; Rijnstate, Arnhem

13:30

W4: Revalidatie en chronische pijn

Rene Oosterwijk, revalidatiearts, medisch directeur, CIR

13:30

W5: Complementaire Zorg en Pijn, Handvatten voor Zorg & Zelfzorg

Madeleine Kerkhof, Verpleegkundig Expert en Opleider Complementaire Zorg, Kicozo – Kennisinstituut Integratieve & Complementaire Zorg.

13:30

W6: Pijn en Seksualiteit

Peter Leusink, huisarts, seksuoloog en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Seksuologie, Praktijk de Huisarts

13:30

W7: Ethische dilemma’s

Suat Erdemsoy, geestelijk verzorger, Albert Schweitzer Ziekenhuis

13:30

W8: Virtual Reality bij Pijn

Floris van der Breggen, SyncVR, Roderick van Beek, SyncVR, Martijn Schwarte, Reducept

Samenvatting
Toen Floris van der Breggen voor het eerst met VR-bril in de hand het Maasstad Ziekenhuis in liep, werd hij voor gek verklaard: wat deed dat speelgoed in klinische setting? Vijf jaar later is Virtual Reality zin meerdere landen een gouden standaard in pijn- en stressvermindering aan het worden. Zijn team van SyncVR Medical presenteren over Virtual Reality bij chronische pijn en acute pijn, en geven een exclusief kijkje in de toekomst.

Bio Floris van der Breggen
Floris van der Breggen is founder and CEO of SyncVR Medical, the largest Virtual/Augmented Reality (XR) platform of healthcare in Europe. He has a background in psychology and computer science. From his first-ever side job in dementia care when he was 15 years old, he is endlessly motivated to improve healthcare internationally day by day, which led to founding SyncVR Medical in 2019, now becoming the de-facto standard platform for XR in healthcare.

Floris

Floris van der Breggen

Roderick van Beek

Roderick van Beek

Martijn Schwarte

Martijn Schwarte

13:30

W9: Pijn intercultureel

Sabijn van Rijsewijk, Islamitisch geestelijk verzorger Rijnstate & Adviseur Inclusieve Zorg

13:30

WS10: Transsitionele pijnservice

Jacqueline van Dijk, pijn verpleegkundige, UMC Utrecht

Samenvatting
In de postoperatieve pijnbehandeling staan we tegenwoordig voor een nieuw uitdaging. Patiënten gaan steeds sneller na een ingreep naar huis en krijgen vaak opioïden mee. Zij hebben vaak geen idee hoe en wanneer deze af te bouwen. Ook bestaat de kans dat de pijn langdurig wordt en er sprake is van chronische postoperatieve pijn. Het is belangrijk dit tijdig te herkennen en in te grijpen om de transitie van acute naar chronische pijn te voorkomen. Daarom heeft het UMC Utrecht een Transitionele pijnservice (TPS) opgericht die geleid wordt door een verpleegkundig specialist en een verpleegkundige. Inmiddels zijn 150 patiënten begeleid door de TPS en is het gelukt om bij het merendeel van de patiënten de opioïden te stoppen. Soms werden de opioïden  vervangen door anti-neurpathica omdat neuropathische kenmerken aanwezig waren. Soms werden patiënten verwezen naar de chronische pijnpoli of een verslavingskliniek. In de workshop wil ik graag onze ervaringen delen met de Transitionele pijnservice.

Bio
Ik ben Jacqueline van Dijk en inmiddels 44 jaar werkzaam als verpleegkundige. De laatste 20 jaar op de pijnpoli in het UMC Utrecht. In 2015 heb ik mijn promotietraject afgerond met als onderwerp: postoperatieve pijnmeting.

Jacqueline

14:10

Wisseltijd

Workshops ronde 2

14:15

W1: Pijnblok bij heupfractuur met conservatief beleid

Elle van Dijk, physician assistant, Bernhoven

14:15

W2: Farmacologie: meer aandacht voor specifieke pijnmedicatie bij acute – en chronische pijn Lidocaine, Ketamine, Clonidine, Magnesium

Lisette Verbrugge, anesthesioloog / intensivist, Maasstad ziekenhuis, Rotterdam & Karlinda Hartjes, ziekenhuis apotheker, Maasstadziekenhuis, Rotterdam

14:15

W3: Verdieping Opioïd receptor (vb invloed opioId op het brein)

Michel Terheggen, anesthesioloog, pijnspecialist; Rijnstate, Arnhem

14:15

W4: Revalidatie en chronische pijn

Rene Oosterwijk, revalidatiearts, medisch directeur, CIR

14:15

W5: Complementaire Zorg en Pijn, Handvatten voor Zorg & Zelfzorg

Madeleine Kerkhof, Verpleegkundig Expert en Opleider Complementaire Zorg, Kicozo – Kennisinstituut Integratieve & Complementaire Zorg.

14:15

W6: Pijn en Seksualiteit

Peter Leusink, huisarts, seksuoloog en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Seksuologie, Praktijk de Huisarts

14:15

W7: Ethische dilemma’s

Suat Erdemsoy, geestelijk verzorger, Albert Schweitzer Ziekenhuis

14:15

W8: Virtual Reality bij Pijn

Floris van der Breggen, SyncVR, Roderick van Beek, SyncVR, Martijn Schwarte, Reducept

14:15

W9: Pijn intercultureel

Sabijn van Rijsewijk, Islamitisch geestelijk verzorger Rijnstate & Adviseur Inclusieve Zorg

14:15

WS10: Transsitionele pijnservice

Jacqueline van Dijk, pijn verpleegkundige, UMC Utrecht

15:00

Middagpauze

15:30

Expectations matter: Hoe we het placebo effecten optimaal kunnen inzetten in de klinische praktijk

Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden

16:00

De palliatieve patiënt met pijn

Cees Robers, anesthesioloog-pijnspecialist, ZiekenhuisGroep Twente

16:30

Uitreiking posterprijs en afsluiting

16:45

Borrel