arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

Onderstaand vindt u het programma van het 9e V&VN Pijncongres. De titels van de sprekers zijn onder voorbehoud. Inschrijving van voor het parallelprogramma geschiedt op basis van voorinschrijving. Meer inhoudelijke informatie over deze sessies volgen op korte termijn.

dinsdag 07 apr

Programma V&VN Pijncongres 2020

08:30

Registratie + opening beursvloer

09:15

Opening

Rianne van Boekel, voorzitter V&VN Pijnverpleegkundigen

09:30

PA!N - Pijn Alliantie in Nederland

Martin Blomenkamp, pijnverpleegkundige, lid algemeen bestuur PA!N & Kim Wabeke, pijnverpleegkundige, lid algemeen bestuur PA!N

09:45

KEY-NOTE Lecture

Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam

10:30

Opioïden

Albert Dahan, hoogleraar anesthesiologie, LUMC

11:00

Pauze

11:30

Verslaving

Loes Hanck, verslavingsarts, KNMG Arkin, Jellinek

12:00

Oncologie / palliatief / scen arts

Cees Robers, anesthesioloog-pijnspecialist, ZiekenhuisGroep Twente

12:30

Geselecteerde abstracts / oral presentations

13:00

Lunchpauze

Workshopronde 1 - 45 minuten workshops

13:45

WS1: Complementaire zorg

Madelaine Knapp-Hayes, complementair zorgspecialist, Levensboom

13:45

WS2: Chronische pijn (pat en partner educatie prog.)

Noëlle Kamminga, PhD Neurologie & GZ psycholoog, MUMC+

13:45

WS3: Professionalisering pijnconsulent eerstelijnszorg; dagelijkse praktijk van de pijnconsulent als ZZP’er

Cindy Mastenbroek, verpleegkundig pijnconsulent, Pijnzorg Actief

Pijnconsulent zijn vraagt om een pioniersrol met ambities, een innovatieve en ondernemende instelling en veel nieuwsgierigheid. Behandeling van chronische pijn in de eerste lijn biedt veel dynamiek, met mooie ontwikkelingen in behandelopties. Dit geeft ontzettend veel plezier en uitdaging.

Chronische pijn vormt een groot gezondheidsprobleem. Uit onderzoek blijkt chronische pijn bij 1 op de 5 volwassenen in Nederland voor te komen. Van deze mensen blijkt 54% niet normaal te kunnen functioneren. Chronische pijn zorgt voor beperkingen in het dagelijks leven, onder andere bij fysieke en sociale activiteiten. Het vergroot de kans op psychopathologie en ziekteverzuim.

Naast de impact van chronische pijn op de kwaliteit van leven van de betreffende persoon, heeft het ook een maatschappelijke impact. Om de persoonlijke en maatschappelijke impact van chronische pijn te verminderen wordt er veel onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende behandelinterventies bij chronische pijn in de eerstelijnszorg. In de dagelijkse praktijk is de zoektocht naar de juiste behandeling bij chronische pijnklachten te bemerken. Patiënten met hun persoonlijke pijnklachten hebben vaak al verschillende specialisten en behandelaren bezocht, die zich elk binnen hun eigen specialisme uitlaten over de pijnklachten. De integratie tussen lichamelijke, psychische en sociale aspecten van het functioneren wordt vaak gemist.

Adviezen van deze verschillende specialisten en behandelaren kunnen echter wel bijdragen aan het ontstaan of voortduren van disfunctionele pijncognities. 80% van de pijnpatiënten voelt zichzelf onvoldoende of inadequaat behandeld. Chronische pijn komt veel voor en vormt een grote uitdaging voor patiënten, behandelaars en de samenleving.

Helaas blijkt vaak dat na jarenlange zoektochten om van de pijn af te komen nog forse problematiek resteert en dat veel patiënten, als gevolg van een combinatie van medische, psychische en sociale factoren, niet voldoende in staat zijn een blijvende balans te vinden en te behouden in hun lijf, geest en leven. Hoe kunnen we als verpleegkundig pijnconsulent in de eerste lijn de zorg voor de chronische pijnpatiënt zo effectief en duurzaam mogelijk maken?

Cindy Mastenbroek is verpleegkundig pijnconsulent en heeft ruim acht jaar ervaring in deze functie. Daarnaast heeft ze meer dan 25 jaar ervaring in de verpleging als HBO-verpleegkundige. Haar passie ligt in het behandelen van mensen met chronische pijn en aanverwante problematieken, die om welke reden dan ook vast zijn komen te lopen. Daarnaast wil ze graag haar eigen visie aan andere mensen overbrengen. Haar specialisatie is op het gebied van chronische pijn. Hiervoor heeft zij een HBO opleiding pijnconsulent gevolgd. Deze opleiding is goed te combineren als ACT-therapeut/ trainer.

13:45

WS4: Invasieve behandeling

Paul Somers, anesthesioloog, Bravis ziekenhuis

13:45

WS5: Oncologie / palliatief / scen arts

Cees Robers, anesthesioloog-pijnspecialist, ZiekenhuisGroep Twente

13:45

WS6: Seksualiteit

Peter Leusink, huisarts, seksuoloog en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Seksuologie, Praktijk de Huisarts

13:45

WS7: ReAttach – nieuwe mogelijkheden voor verpleegkundigen

Corry Heesterbeek, ReAttach therapeut, ReAttach, neurorevalidatie

Chronische pijn is een complex, multifactorieel probleem. In de afgelopen jaren is er toenemende kennis en aandacht voor de rol die de hersenen spelen binnen dit proces. Dat maakt de problematiek niet minder complex. Integendeel, we zien dat er sprake is van symptomen die elkaar overlappen en die de mens die het betreft in diens geheel aangaat. Meestal gaat chronische pijn gepaard met psychische spanning, depressieve gevoelens en angst. Vanuit de huidige inzichten op het gebied van chronische pijn weten we dat we een prikkel pas als pijn ervaren wanneer ons brein het idee heeft dat er gevaar dreigt. Overtuigingen, spanningen, traumatische ervaringen en sociale problemen hebben invloed op het beleven van chronische pijn. Sinds 2010 is ReAttach binnen de zorg voor mensen met chronische pijnklachten sterk in opkomst. ReAttach is een biopsychosociale, trans-diagnostische methode die multidisciplinair wordt toegepast door psychologen, paramedici én verpleegkundigen. ReAttach is een rustige, milde methode die zich richt op een verbetering van de stress- en emotieregulatie en het leren van nieuwe vaardigheden. De methode is gericht op een actieve coping, en wordt vaak toegepast bij mensen met chronische pijnklachten. Dankzij deze interventie daalt de psychische stress en zijn mensen beter in staat hun pijnklachten te reguleren. De pijn beheerst hen niet meer, maar mensen krijgen zelf invloed op hun problematiek. In de handen van een verpleegkundige is ReAttach een prachtig instrument, waarmee binnen korte tijd positieve resultaten kunnen worden gerealiseerd.

Meer informatie over ReAttach is te vinden op: www.reattach-neurorevalidatie.com

Corry Heesterbeek heeft gedurende 35 jaar gewerkt als fysiotherapeut. Aanvankelijk heeft zij vijf jaar gewerkt met mensen met een meervoudige beperking. In de jaren daarna werkte Corry binnen de (psycho)geriatrie (2e lijn), waarbij zij zich specialiseerde in neurorevalidatie en oncologie. Hierna heeft zij nog enkele jaren gewerkt in een eerstelijnspraktijk, waar ze zich ontwikkelde in het behandelen van mensen met psychosomatische problematiek ( SOLK / FNS )

 

Workshop ronde 1 - Verdiepende workshops 90 minuten

Indien u deelneemt aan een verdiepende workshop kunt u maar één workshop bijwonen.

13:45

WS8: Coachen met ACT (Acceptatie en Commitment Therapie) bij chronisch pijn

Jenny Blaauwbroek, trainer / coach, Bamboe-ACT

Mensen die chronische pijn hebben zijn vaak een groot deel van hun tijd bezig met het proberen te bestrijden van de fysieke pijn. Daarbij ervaren ze ook een grote hoeveelheid herinneringen, associaties, voorspellingen en gedragingen die te maken hebben met hun pijn en deze proberen ze vaak te vermijden of te controleren.

In deze workshop gaan we niet de strijd aan met de daadwerkelijke pijn maar leer je hoe je er anders mee om kan gaan. Het gevecht tegen de pijn kan een waardevol leven in de weg staan. We gaan met de processen van ACT kijken hoe je die strijd kan loslaten om komen tot meer acceptatie. We gaan kijken naar alle gedachten die opkomen rond de pijn zonder ernaar te handelen. In het hier en nu en vanuit een ander perspectief gaan we kijken naar de dingen die het leven waardevol maken en hoe je invulling kan geven aan die waarden.

We gaan een aantal oefeningen zelf doen om zo te ervaren wat het effect ervan is.

ACT is een relatief nieuwe vorm gedragstherapie die als doel heeft het bevorderen van de veerkracht en het ervaren van een zinvol leven. ACT gaat ervan uit dat pijn bij het leven hoort en dat je door dat te accepteren ruimte krijgt om dat te doen wat daadwerkelijk belangrijk is.

Jenny Blaauwbroek is Sinds 2009 is bezig met ACT en heeft verschillende trainingen ACT gedaan. Ook heeft ze vele workshops gevolgd bij o.a. de grondleggers van ACT, Steven Hayes en Kelly Wilson, en ook Peter Heuts en Karlijn Schreurs over ACT en chronische pijn. Ze bezoekt met veel plezier de jaarlijkse wereldconferentie om weer helemaal op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

Ze is eigenaar van bureau Bamboe-ACT waar ze coaching, trainingen, workshops, presentaties en opleiding ACT geeft aan coaches, POH-GGZ, oedeemtherapeuten en andere hulpverleners.

 

13:45

WS9: Farmacologie

Hans-Peter Bootsma, ziekenhuisapotheker, ziekenhuis Gelderse Vallei & Han de Graaff, anesthesioloog / pijnspecialist, Maasstad ziekenhuis

13:45

WS10: Ethische dilemma's

Henry Wolterink & Hafsa Abdeljalil, geestelijk verzorgers, Maasstad ziekenhuis

13:45

WS11: Virtual Reality bij Pijn

Floris van der Breggen, directeur SyncVR & Louis Zantema, founder, Reducept

Louis Zantema, fouder Reducept 
Innovatieve digitale therapieën ontwikkelen, samen met patiënten, om chronische pijnklachten voor miljoenen mensen wereldwijd beter te behandelen. Dat is mijn ambitie. Om dit mogelijk te maken ben ik naast GZ-psycholoog daarom ook ondernemer. Als ondernemer gebruik ik mijn kennis en praktijkervaring om nieuwe digitale therapieën te ontwerpen, waarbij ons belangrijkste project Reducept betreft. Een VR therapie voor chronische pijnklachten.

14:30

Wisseltijd

Workshopronde 2 - herhaling 45 minuten workshops

14:35

WS1: Complementaire zorg

14:35

WS2: Chronische pijn (pat en partner educatie prog.)

14:35

WS3: Professionalisering pijnconsulent eerstelijnszorg; dagelijkse praktijk van de pijnconsulent als ZZP’er

14:35

WS4: Invasieve behandeling

14:35

WS5: Oncologie / palliatief / scen arts

14:35

WS6: Seksualiteit

14:35

WS7: ReAttach – nieuwe mogelijkheden voor verpleegkundigen

15:20

Pauze

15:45

Expectations matter: Hoe we het placebo effecten optimaal kunnen inzetten in de klinische praktijk

Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden

Van veel reguliere behandelingen weten we niet wat de werkzame ingrediënten zijn. Zo kan het effect van een placebopil even groot zijn als bijvoorbeeld een antidepressivum of een pijnstiller.  De effecten van veel behandelingen in de gezondheidszorg worden dan ook voor een deel verklaard door andere factoren dan het middel of de behandeling zelf. Voorbeelden voor deze factoren zijn het vertrouwen dat de behandelaar uitstraalt, de verwachting die iemand ten aanzien van een behandeling heeft en eerdere ervaringen die iemand heeft met behandelingen. Al deze factoren kunnen invloed hebben op behandeluitkomsten. Met deze bevindingen wordt in de reguliere gezondheidszorg echter nog nauwelijks rekening gehouden. Dit terwijl we met behulp van deze kennis de behandelingen zouden kunnen optimaliseren en tegelijkertijd mogelijke nadelige gevolgen van behandelingen (zoals risico’s of bijwerkingen) zouden kunnen verminderen. Mensen vragen ook in toenemende mate om een actieve deelname in de beslissingen over hun behandelingen en willen hier zo veel mogelijk zelf aan bijdragen. Ook hier wordt momenteel nog nauwelijks gebruik van gemaakt, terwijl de zorgkosten en de zorgvraag toenemen. In deze lezing zal de rol van deze factoren voor gezondheid en ziekte, zoals die bij het placebo effect een rol spelen, worden behandeld. Hierbij zal ook vooral aandacht worden besteed aan de mogelijkheid om via psychologische processen direct lichamelijke processen, zoals het immuunsysteem, te beïnvloeden. Tevens wordt een inkijk gegeven welke innovatieve behandelingen hiervoor momenteel ontwikkeld worden. Hiermee kan deze kennis worden vertaald  naar toepassingen voor de reguliere gezondheidszorg.

Andrea Evers is hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en hoofd van de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie. Ze promoveerde in 2003 aan de Radboud Universiteit (cum laude). In 2011 werd ze benoemd als hoogleraar psychobiologie van somatische aandoeningen aan de Radboud Universiteit en in 2013 werd ze hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. Ze ontving verschillende pretentieuze onderzoekssubsidies van de Nederlandse vereniging voor wetenschappelijk onderzoek NWO (bijv. Veni, Vidi, Vici) en de Europese Research Council (bijv. ERC Consolidator Grant) . Ze is tevens klinisch psycholoog BIG en cognitief gedagstherapeut (VGCT). In 2019 werd ze gekozen als lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en ontving ze de Stevinpremie, de hoogste erkenning in Nederland voor wetenschappelijk onderzoek met maatschappelijke impact. Ze publiceerde meer dan 200 internationale artikelen over haar onderzoekslijn.

16:15

Palliatieve zorg

Sander de Hosson, longarts, Wilhelmina ziekenhuis Assen

17:00

Afsluiting