arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Abstract inzending

Ben je betrokken bij een project, wetenschappelijk onderzoek of andere interessante ontwikkeling op het gebied van pijnverpleegkunde? Dan nodigen wij je van harte uit om je opgedane kennis en kunde in de vorm van een posterpresentatie te delen tijdens de pauzes met je collegaverpleegkundigen tijdens het V&VN Pijncongres. Dien uiterlijk donderdag 14 maart 2024, 23.59 uur jouw abstract (posterpresentatie) in en ding mee voor de beste posterprijs.

Een abstract is een samenvatting van een project binnen jouw instelling, een wetenschappelijk onderzoek of een ander interessante ontwikkeling binnen het vakgebied pijnverpleegkunde, waarbij jij betrokken bent (geweest).

Voorwaarden voor het inzenden:

 • Abstracts moeten in het Nederlands worden aangeleverd
 • Je hebt tot donderdag 14 maart 2024, 23.59 uur om een abstract in te dienen
 • Inzenders horen begin maart 2024 of ze geselecteerd zijn om een poster presentatie te doen
 • De inzending bestaat uit een samenvatting (abstract) van maximaal 500 woorden
 • Je bent in de gelegenheid de abstract in postervorm presenteren tijdens het 9e Pijncongres op dinsdag 16 april 2023
 • Een geaccepteerd abstract geeft geen gratis toegang tot het Pijncongres.

Voorwaarden inhoud abstract:

Een abstract is volgens een vaste structuur opgebouwd en betreft maximaal 500 woorden.

 • Onderwerp/aanleiding
  Waar gaat het onderwerp over? Waarom is dit onderwerp onderzocht of opgepakt?
 • Methode
  Wat is het plan van aanpak? (ipv Hoe ben je aan de slag gegaan?) Welke hulpmiddelen/bronnen zijn er gebruikt? Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan literatuuronderzoek, enquête, patiëntinterview, etc.
 • Resultaten
  Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het project, onderzoek of ontwikkeling? De resultaten beschrijf je aan de hand van objectieve bevindingen.
 • Conclusie
  Waarom zijn de bevindingen van het project, onderzoek of ontwikkeling belangrijk? Wat zijn de mogelijke implicaties? De conclusies worden ondersteund door de hiervoor beschreven resultaten

Alle ingezonden abstracts worden beoordeeld door de commissieleden van het V&VN Pijncongres aan de hand van vaststaande criteria. Ze kijken met name naar de relevantie van het onderwerp, de samenhang van de abstract en de bijdrage van het project, onderzoek of ontwikkeling aan het verpleegkundig inzicht.

De bevindingen worden begin april 2024 teruggekoppeld naar degene die het abstract heeft ingediend. Zo krijg je ruimschoots de gelegenheid om de inzending te optimaliseren, voordat deze wordt gepresenteerd aan de bezoekers van het congres.